כניסה

אל תתמקח על מחיר הדגים לפני שהוצאת אותם מהמים
~ פתגם סיני ~

או