כניסה

אנו ניצבים בהתמדה מול הזדמנויות אדירות המחופשות לבעיות בלתי פתירות
~ לי איאקוקה ~

או