כניסה

מרבית האנשים רואים שינוי כאיום ולא כאתגר. הם רואים אותו כהרסני למוכר ולנוחיותו, במקום לראותו כיוצר של החדש והמלהיב
~ נידו קוביין ~

או

הפעל סרגל נגישות