כניסה

נסיון הוא השם שכל אחד נותן לשגיאותיו
~ אוסקר ויילד ~

או